تعرفه نظام مهندسی سال 98 استان تهران

تعرفه نظام مهندسی نظارت و طراحی ساختمان

تعرفه نظام مهندسی سال 98 استان تهران


بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان نظام مهندسی استان تهران ، کلیه ناظران حقیقی و حقوقی می توانند بر اساس تعرفه اعلام شده ، مابه التفاوت حق الزحمه نظارت را دریافت نمایند .