تقویت شالوده ( پی )

مقاوم سازی فونداسیون و تحکیم خاک با استفاده از افزایش ابعاد فونداسیون و ایجاد شمع ( ایجاد پایل ) و ریز شمع ( میکرو پایل )

مقاوم سازی فونداسیون ( پی یا شالوده )

در ابتدا به تعریف فونداسیون و اساس کار فونداسیون می پردازیم و در ادامه راهکارهای مقاوم سازی فونداسیون یا مقاوم سازی پی را به تفضیل بیان می نماییم .

تعریف فونداسیون ( foundation )

فونداسیون بخشی از ساختمان می باشد که وظیفه انتقال نیرو از ستون به زمین و خاک اطرافش را برعهده دارد . بر اساس نوع ساختمان و میزان نیروهای وارده و وزن ساختمان ، بافت لایه ها ، و نوع خاک زمین و شرایط آب و هوایی منطقه می توان تیپ و ابعاد شالوده را انتخاب و مشخص نمود . عمق ، طول ، عرض فونداسیون ها به وزن ساختمان ، تعداد طبقات و جنس خاک بستگی دارد .
 
بطور کلی پی یا شالوده ها به 4 دسته کلی زیر تقسیم می شوند :
 1.  تک
 2.  مرکب 
 3.  نواری
 4.  گسترده

انواع شکست شالوده های ساختمانی را می توان به صورت های زیر دسته بندی کرد :
الف - شکست در اثر برش یک طرفه که شالوده مانند یک دال یک طرفه عمل می کند
ب - شکست در اثر برش سوراخ کننده که شالوده مانند یک دال دو طرفه عمل می کند
ج - شکست در اثر خمش
د - بلند شدن شالوده
در شکست برشی یک طرفه ، ستون بر روی قسمتی که به طور مستقیم روی آن قرار گرفته است ، فشار وارد می کند و فشار وارد از طرف زمین در جهت مخالف ، سبب شکست شالوده می شود .ترک ها دارای زاویه 45 درجه هستند و نقطه بحرانی به فاصله ی یک برابر ارتفاع فونداسیون از کنار ستون است .
در شکست برشی دو طرفه ، ستون بر روی قسمتی که به طور مستقیم روی آن قرار گرفته است فشار وارد می کند و فشار خاک در چهار طرف آن سبب ایجاد ترک های کششی قطری می شود و در نتیجه شالوده را سوراخ می کند .نقطه بحرانی در این حالت به فاصله ی نصف ارتفاع فونداسیون از کنار ستون در چهار طرف آن واقع می شود .
شکست خمشی نیز حالتی  است که شالوده مانند یک تیر عریض عمل می کند . نقطه بحرانی در این حالت درست در لبه ستون است .
باید توجه داشت با تغییر جهت زلزله بار فشاری ناشی از بادبند یا دیوار برشی در ستون مجاور آن به کشش مبدل می شود و ممکن است ترکیب بارگذاری ثقلی و زلزله بصورت کششی بر روی شالوده از روی خاک از وزن شالوده ، شمع اصطکاکی و ریز شمع می توان استفاده کرد .

ضعف های اجرایی شالوده عبارت اند از :
-  فقدان یک سفره آرماتور در قسمت بالایی شالوده برای مقابله با نیروهای ناشی از خمش لرزه ای و کنش به سمت بالا
- فقدان آرماتور برشی پی
- فقدان آرماتور برشی اضافه در اتصال ستون به پی در داخل اتصال
- با وجود ضعف های یادشده در شالوده ها ، خرابی ناشی از زلزله در این سیستم ها کمتر گزارش شده است و فقط تعداد کمی از مدهای شکست در طی زلزله های گذشته به صورت واقعی مشاهده شده اند .
چندین دلیل برای عدم آسیب دیدن شدید شالوده ها وجود دارد که عبارتند از :
 1.  شالوده ها اغلب زیر خاک قرار می گیرند و بنابراین بعد از زلزله مورد ارزیابی و رسیدگی قرار نمی گیرند .
 2.  شکست زود هنگام سازه در بالای شالوده به علت شکست برشی ستون یا شکست وصله های پوشش و غیره ، شاید مانع انتقال لنگر خمیری کامل ستون به شالوده شده باشد .
 3.  ممکن است چرخش در شالوده اتفاق بیفتد و به محدود شدن نیروها در پی بینجامد .


بنابراین با توجه به تعریف های ذکر شده ی بالا از این امر آگاه می شویم که ماهیت مقاوم سازی فونداسیون صرفا فقط به خود پی گاها منتهی نمی شود و در برخی موارد که خاک زیر پی سست باشد یا نشست در ساختمان رخ داده باشد علاوه بر تقویت فونداسیون ، تحکیم خاک اطراف و زیر فونداسیون یا افزایش انتقال بهتر نیروهای فونداسیون به خاک به سبب مقابله با نیروهای بالا رونده امری مهم و ضروری در شاخه ی مقاوم سازی فونداسیون یا پی می باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .

روش های مقاوم سازی فونداسیون ( پی ) را می توان بصورت کلی زیر بیان نمود :

 1.  افزایش ابعاد پی
 2.  افزودن شناژ یا پی جدید به وضعیت موجود
 3.  ایجاد ریز شمع یا میکروپایل
 4.  ایجاد شمع یا پایل

1- افزایش ابعاد پی :

با افزایش ابعاد پی می توان سطح تماس پی را افزایش داد و از تنش های اعمالی بر پی کاست که این اقدام منجر به افزایش ظرفیت باربری فونداسیون می شود . همچنین با افزایش ابعاد فونداسیون و به دنبال آن کاهش تنش موجود در پی کاهش می یابد .
دو حالت افزایش ابعاد پی وجود دارد :
 1.  افزایش ابعاد پی و ستون متصل به آن
 2.  افزایش تبعاد پی به تنهایی

مراحل اجرای راهکار افزایش ابعاد فونداسیون به شرح زیر می باشد :
1- خالی کردن اطراف پی از تراز روی آن تا تراز زیر بتن مگر به اندازه ی عرض بیشتر از عرض مورد نیاز مقاوم سازی
2- مضرس کردن سطح بتن در بالا و وجوه عمودی شالوده
3- سوراخکاری در اطراف پی بر اساس طراحی انجام گرفته جهت کاشت میلگرد ( شاخک یا میخچه )
4- اجرای بتن مگر اضافی در نواحی افزایش ابعاد
5- آرماتور گذاری جدید مطابق نقشه های اجرایی مقاوم سازی
6- قالب بندی و اجرای بتن جدید
7- جدا کردن قالب ها و مراقبت از پی
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .
 

2- میکروپایل ( micro pile )

میکروپایل روشی است که در آن نسبت به بهسازی خاک اقدام می شود . میکروپایل المانی باربر و مقاوم می باشد که با اضافه شدن آن به خاک و در کنار آن استفاده از دوغاب سیمان ، خاک بهبود می یابد .
بطور کلی میکروپایل شمع هایی با قطر کمتر از 300 میلی متر می باشد که با تزریق دوغاب و تسلیح فولادی سبک همراه می باشد .

مراحل اجرای میکروپایل :
 1. حفاری
 2. لوله کوبی
 3. تزریق
 4. تسلیح فولادی
در این روش حفاری بصورت دورانی و دورانی - ضربه ای صورت گرفته و پس از اجرای عملیات حفاری و ایجاد عمق برای استقرار لوله های میکروپایل ، عملیات لوله کوبی انجام می شود . پس از انجام عملیات لوله کوبی و رسیدن به بستر سخت ( مناسب ) عملیات تزریق دوغاب سیمان با استفاده از پمپ های تزریق انجام می شود . در آخرین مرحله ، عملیات جایگذاری آرماتور در داخل میکروپایل صورت می گیرد . انجام این مرحله باید قبل از گیرش سیمان صورت پذیرد .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .