مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP اف آر پی

مقاوم سازی اتصالات بتنی با استفاده از الیاف FRP اف ار پی جهت افزایش شکل پذیری و ظرفیت خمشی اتصال که می تواند با استفاده از الیاف کربن اف ار پی CFRP و یا شیشه اف ار پی GFRP صورت گیرد .

مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP اف آر پی

بسیاری از اتصالات موجود امروزی که بر اساس آئین نامه های قدیمی طراحی و اجرا شده اند ، نمی توانند جوابگوی نیازهای امروزی باشند ، به همین خاطر در هنگام وقوع زلزله بسیار ضعیف عمل کرده و رفتار مناسبی را از خود نشان نمی دهند .
الیاف FRP اف ار پی بصورت خارجی بر روی اتصالات چسبانده می شود تا با کمک این الیاف بتوان میزان نیروی قابل تحمل توسط اتصال را افزایش داد . لذا لز این رو مقاوم سازی اتصالات بتنی با الیاف FRP اف ار پی تاثیر بسزایی در افزایش شکل پذیری و مقاومت خمشی اتصال دارد .
بارهایی که بر روی اتصال وارد میشوند به دو دسته بارهای ثقلی ، و بارهای جانبی قابل تقسیم کردن هستند . بارهای ثقلی بصورت گسترده در واحد طول تیر به آن اعمال می شود و در مورد ستون ها بصورت متمرکز بر روی آن وارد می شود .

مقاوم سازی اتصالات بتنی با frp اف ار پی
بهترین نوع اجرای الیاف برای تقویت اتصالات بتنی با الیاف FRP اف ار پی استفاده از روش L شکل و دورپیچ کردن می باشد . در این روش الیاف FRP اف ار پی بصورت L شکل روی اتصال قرار گرفته تا پیوستگی لازم تامین گردد سپس الیاف FRP اف ار پی بصورت دورپیچ تیر و ستون را احاطه می کنند . جمعی از محققین ایرانی و خارجی پس از انجام آزمایشات متعدد دریافتند که در این روش علاوه بر افزایش سختی ستون بدلیل دورپیچ شدن توسط الیاف FRP اف ار پی افزایش ظرفیت خمشی و کششی را در تیر شاهد خواهیم بود . همچنین مقاوم سازی اتصالات بتنی با FRP اف ار پی سبب افزایش شکل پذیری خواهد شد .
نکته ی قابل توجه در این روش توجه به  طولی از تیر که امکان تشکیل مفصل پلاستیک در آن وجود دارد و ثلث طول کلی ستون که جزو آرماتورگذاری ویژه بحساب می آید می باشد .
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .