مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف frp اف آر پی

مقاوم سازی تیر بتنی با الیاف FRP اف ار پی از نوع کربن CFRP و یا شیشه GFRP

مقاوم سازی تیر بتنی با FRP اف آر پی

مقاوم سازی تیر بتنی با FRP اف آر پی روش نسبتا جدیدی به شمار می رود که در پروژه های بهسازی لرزه ای مورد استاده قرار می گیرد . مصالح FRP خواص فیزیکی بسیار مناسبی دارند که می توان به مقاومت کششی بالا و ضخامت و وزن کم اشاره نمود . در مجموع مقاوم سازی و تقویت تیر بتنی با FRP جهت افزایش عملکرد لرزه ای آن از طریق افزایش ظرفیت باربری خمشی ، برشی ، افزایش مقاومت در برابر سایش ، افزایش مقاومت در برابر خوردگی و حتی حرارت می باشد .
روش های متعددی جهت رفع ضعف تیر بتنی وجود دارد ، که از جمله آنها میتوان روش مقاوم سازی تیر بتنی با FRP را بدلیل مزایای بسیار بالای آن نام برد . در حقیقت مقاوم سازی تیر بتنی با FRP راه حل اقتصادی و موثری برای تقویت تیر بتنی در برابر خمش و برش می باشد .

 
                                                                                                                       تقویت خمشی تیر بتن آرمه با الیاف کربن 300 گرم
 
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .
در جریان مقاوم سازی تیر بتنی با FRP مصالح و الیاف FRP در طی 3-4 روز به 3 برابر مقاومت کششی فولاد می رسند ، از این رو با توجه به اینکه الیاف FRP مقاومت کششی بسیار بالایی نسبت به ورق های فولادی دارند ، اتصال FRP به ناحیه کششی بتن در تیر بتنی سبب افزایش ظرفیت خمشی مقطع خواهند شد . عوامل متعددی مانند ابعاد مقطع تیر بتنی ، مساحت و مشخصات مکانیکی میلگردهای موجود و FRP مورد استفاده و همچنین مقاومت بتن موجود ، در میزان افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی با استفاده از سیستم های FRP دخیل می باشند.
در ادبیات فنی این افزایش مقاومت از 10 تا 160 درصد گزارش شده است . لذا با توجه به محدودیت های موجود در خصوص شکل پذیری ، ضوابط بهره برداری و دیگر محدودیت های آئین نامه ای ، افزایش مقاومت خمشی سازه های بتنی تا حداکثر 40 درصد قابل قبول تلقی و توصیه شده است .
همچنین در مقاوم سازی تیر بتنی با FRP اف آر پی با اتصال
مصالح FRP به ناحیه کششی بتن به طوری که راستای الیاف آن عمود بر محور طولی تیر باشد . موجب افزایش مقاومت برشی تیر می شود .


 
                                                                                                      تقویت خمشی تیر بتن آرمه با الیاف کربن 300 گرم و مهار دورپیچ

 
نصب مصالح FRP در ناحیه کششی بتن بطوریکه راستای الیاف آن در جهت طولی یک عضو خمشی باشد ، سبب افزایش مقاومت خمشی آن عضو می گردد . در مجموع فرضیات زیر در طراحی و محاسبات تقویت خمشی مقاطع بتن آرمه با مصالح FRP به کار می روند . فرضیات طراحی سیستم FRP از آیین نامه ACI 2008-4402R و نشریه 345 اقتباس شده است .

فرضیات طراحی سیستم FRP در خمش
محاسبات طراحی سیستم FRP بر اساس ابعاد واقعی اعضا ، نحوه قرارگیری میلگردها و مشخصات مصالح اعضاء تقویت شده می باشد .
در محاسبات طراحی سیستم FRP فرض می شود که شکل مقطع قبل و بعد از بارگذاری ثابت می ماند . به عبارت دیگر ، کرنش در بتن و مصالح FRP متناسب با فاصله آنها از محور خنثی است و در موقع بارگذاری هیچ گونه لغزش نسبی بین FRP و بتن رخ نمی دهد.
از دیگر فرضیات طراحی سیستم FRP می توان به موارد زیر اشاره کرد :
  • - از تغییر شکل برشی در لایه چسب ، با توجه به ضخامت خیلی کم آن ، ضرفنظر و صفر در نظر گرفته می شود .
  • - کرنش فشاری حداکثر بتن 0.003 فرض می شود .
  • - مقاومت کششی بتن صفر فرض می شود .
  • - منحنی تنش - کرنش FRP تا قبل از نقطه شکست آن به صورت الاستیک خطی می باشد .
برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .