ترمیم بتن

خلاصه

هنگامی که سطح بتن ظاهری خشن ، حفره دار و پوسته پوسته پیدا می کند به این پدیده کرمو شدن بتن می گویند . برای رفع این مشکل باید عملیات ترمیم بتن انجام شود که اغلب پس از تخریب بتن کرمو از ملات های تعمیراتی استفاده می شود .

عوامل ایجاد بتن کرمو :
بتن کرمو در سازه های بتنی زیادی مشاهده می شود . دلیل بوجود آمدن کرموشدگی و حفره ها را می توان علل زیر دانست :

 1. بتن سفت یا بی استفاده
 2. ارتعاش بیش از اندازه
 3. استفاده از آب زیاد
 4. شیوه بتن ریزی نا مناسب
 5. کامل پر نشدن ملات بتن در قالب
 6. نسبت نادرست آب به سیمان
 7. خارج شدن دوغاب یا به اصطلاح شیره بتن از حفره های ریز یا حفره های پایین قالب
 8. تغییر ابعاد و مساحت مقاطع و تورم تخته های قالب به علت آب بیش از حد

اشتراک گذاری
 • توضیحات
 • نظرات

ترمیم بتن

هنگامی که سطح بتن ظاهری خشن ، حفره دار و پوسته پوسته پیدا می کند به این پدیده کرمو شدن بتن می گویند . برای رفع این مشکل باید عملیات ترمیم بتن انجام شود که اغلب پس از تخریب بتن کرمو از ملات های تعمیراتی استفاده می شود .
ترمیم کننده ی بتن یا ملات تعمیری بتن ، ملاتی با مقاومتی برابر یا بیشتر از مقاومت بتن پایه و دارای خاصیت گیرش سریع و چسبندگی مناسب با سطح بتن است .از ملات تعمیراتی بتن برای تعمیر و ترمیم بتن در قسمت هایی که دچار آسیب و ضعف شده است مورد استفاده قرار می گیرد .
ملات تعمیری repair mortar  این شرکت ملاتی تک جزئی ، پلیمری و پودری ساخت کشور آلمان است که دارای مشخصات مکانیکی بالایی می باشد .
این ملات قادر به تعمیر و ترمیم انواع آسیب های وارد شده به اعضای بتنی شامل آسیب های وارد شده ناشی از اجرا و بهره برداری و آسیب های وارد شده ناشی از شرایط محیطی مخرب می باشد .


عوامل ایجاد بتن کرمو :
بتن کرمو در سازه های بتنی زیادی مشاهده می شود . دلیل بوجود آمدن کرموشدگی و حفره ها را می توان علل زیر دانست :

 1. بتن سفت یا بی استفاده
 2. ارتعاش بیش از اندازه
 3. استفاده از آب زیاد
 4. شیوه بتن ریزی نا مناسب
 5. کامل پر نشدن ملات بتن در قالب
 6. نسبت نادرست آب به سیمان
 7. خارج شدن دوغاب یا به اصطلاح شیره بتن از حفره های ریز یا حفره های پایین قالب
 8. تغییر ابعاد و مساحت مقاطع و تورم تخته های قالب به علت آب بیش از حد
 

عوارض شن نما شدن بتن :

 1. کاهش شدید مدول ارتجاعی بتن که در بخش طراحی سازه دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .
 2. ایجاد منظره نامطلوب و نمای بد در سطح بتن
 3. کاهش چشمگیر مقاومت فشاری ، کششی و خمشی و برشی بتن به حدی که امکان دارد نتوان مقاومت بتن بخش شن نما شده را اندازه گیری کرد و حتی گاها امکان تهیه مغزه نیز در این قسمت ها وجود ندارد .
 4. عدم امکان جذب آب کوتاه مدت و بلند مدت به علت وجود حفرات بزرگ
 5. امکان نفوذ مواد زیان آور ( حمله سولفاتی ، اسیدی و... ) به درون بتن زیاد شده که به بتن آسیب می رساند .
 6. کاهش شدید پیوستگی میان بتن و میلگرد که کاهش چشم گیر ظرفیت باربری قطعه را به همراه دارد و عملا انتقال نیرو ها بدرستی صورت نمی پذیرد همچنین روابط شناخته شده در طراحی سازه های بتن آرمه از اعتبار ساقط می شود .
 7. عدم دوام کافی بتن در محیط هایی که دارای چرخه های یخ بندان و آبشدگی هستند .
 8. افزایش شدت خوردگی میلگردها در اثر کاهش بسیار زیاد مقاومت الکتریکی بتن اطراف آن در منطقه پوشش میلگردها
 9. عدم تشکیل لایه انفعالی در میلگرد واقع در بخش شن نما شده و شروع خوردگی از ابتدای بتن ریزی یا ادامه دادن خوردگی میلگردهای زنگ زده

ترمیم بتن کرمو در ساختمان ها
فرآیند ترمیم بتن کرمو در ساختمان ها به شرح زیر می باشد :
 1. برداشتن سنگ دانه ها و نقاط سست
 2. تمیز کردن سطح حاصل
 3. رفع نمودن زنگ زدگی آرماتورهای دچار خورده شدگی ( با استفاده از برس سیمی و در صورت لزوم استفاده از لایه های پوششی )
 4. تقویت آرماتورهای دچار زنگ زدگی شدید
 5. استفاده از ملاتهای ترمیمی ( در صورتی که عمق کار بیش از 5 سانتی متر باشد می بایست اجرای ملات تعمیراتی در چند مرحله صورت گیرد )
 6. بازدید و کنترل نهایی

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط