بهسازی ( مقاوم سازی )

بهسازی در لغت به مفهوم بهتر کردن ، اصلاح یا بهبود بخشیدن به وضعیت یا شرایط است . در صنعت ساختمان ، بهسازی بر حسب تعریف ، ایجاد قابلیت انجام وظیفه یا وظایفی در ساختمان ، سازه یا اجزا و عناصر آن است که در وضع موجود قادر به انجام تمام و کمال آن وظیفه یا وظایف نیستند .

روش های مقاوم سازی لرزه ای

راهکارهای زیر  را به عنوان نمونه می توان به صورت منفرد یا در ترکیب با یکدیگر برای بهسازی یا مقاوم سازی ساختمان به کار برد :
1- اصلاح موضعی اجزای سازه ایکه دارای عملکرد نامناسبی در اثر زلزله هستند
2- رفع یا کاهش نامنظمی در ساختمان موجود
3- تامین سختی جانبی لازم برای کل سازه
4- تامین مقاومت لازم برای کل سازه
5- کاهش جرم ساختمان
6- کامل کردن مسیر بار
7- افزایش انسجام ساختمان با کلاف بندی
8- تغییر کاربری به منظور کاهش سطح عملکرد مورد انتظار از ساختمان
9- به کار گیری سیستم های جداساز لرزه ای

مقاوم سازی موضعی اجزای سازه ای بتن مسلح به منظور افزایش سختی و مقاومت

هدف از این روش ، کاهش قابلیت تغییر شکل اعضای ناکارآمد است ، چرا که این اعضا در شرایط طراحی و مطابق واکنش های ساختمان به وضعیت حدی تعیین شده ی خود نخواهند رسید .
- اعضای سازه ای بسته به مقاومت لرزه ای مورد نظر ، میزان آسیب دیدگی و نوع اتصالات با روش های مختلفی از قبیل تزریق رزین ، جایگزین قطعات جداشده ، به کارگیری پوشش های FRP ، بتن پاشی ، چسباندن ورق های فولادی روی سطوح ، ژاکت های بتن آرمه و یا قفس های فلزی مرمت و تقویت می شوند.
کلید موفقیت عملیات ترمیم و تقویت ، ایجاد پیوستگی مطلوب بین بتن قدیمی و جدید است .

در ادامه بصورت کلی در مورد راهکار های تقویت هر یک از عضو ها در ساختمان می پردازیم :

تقویت ستون

1- الیاف اف آر پی FRP
2- ژاکت بتنی در یک یا چند وجه ستون
3- قفس های ساخته شده از نیمرخ های فولادی
4- ژاکت فولادی

تقویت تیر

1- الیاف اف آر پی FRP

2- ژاکت بتن آرمه
3- چسباندن ورق فولادی

تقویت دال

1- الیاف اف آر پی FRP
2- ژاکت بتنی در وجه بالایی و یا زیرین
3- چسباندن ورق های فولادی و یا بولت کردن آنها

تقویت دیواربرشی

1- الیاف اف آر پی FRP
2- ژاکت بتنی
3- ژاکت فولادی

تقویت اتصال

1- الیاف اف آر پی FRP
2- اضافه کردن سیستم باربر جانبی
3- افزایش ابعاد اتصال با استفاده از تغییر پهنای تیر یا ابعاد ستون در محل اتصال ( یا ماهیچه کردن تیر و ستون در داخل صفحه اتصال )
4- استفاده از ورقه های فولادی

تقویت شالوده

1- افزایش ابعاد فونداسیون