دلایل نیاز به مقاوم سازی

اساسا دلایلی زیادی برای مقاوم سازی ساختمان وجود دارد که بطور کلی آن ها را می توان در دسته بندی زیر نام برد :

  1. اشتباهات و مشکلات طراحی
  2. اشتباهات و مشکلات اجرایی
  3. تغییر در استانداردها و آیین نامه ها
  4. افزایش عمر مفید بهره برداری
  5. تغییر کاربری سازه
  6. افزایش طبقات و بار وارده

اشتباهات و مشکلات طراحی

از جمله دلایل نیاز به مقاوم سازی می توان به بروز خطا در طراحی اشاره نمود. دلایل متنوعی در این دسته وجود دارد اما غالبا فراموش کردن یک بند آیین نامه، فرض اشتباه در مورد شرایط ساختمان، اشکال درپیش بینی و شناخت پارامترهای ژئوتکنیکی،کم توجهی و نادیده گرفتن اصول و مبانی صحیح طراحی ساختمان ها، اشکال در تهیه نقشه ها، مدارک و جزئیات اجرایی و … در این دسته گنجانده می شود.

اشتباهات و مشکلات اجرایی

از جمله دلایل دیگر مقاوم سازی می توان به اشکالات اجرایی اشاره نمود . اشکالاتی از قبیل شاقول نبودن ستون ها ، تغییر در ابعاد عضو های سازه همچون تیر و ستون و دیوار برشی ، استفاده از بتن نامرغوب ، تغییر در مقدار آرماتورهای مورد نیاز اعضا ، برش زدن عضو های سازه ای جهت ععبور لوله های تاسیسات و یا ایجاد بازشو و .... را می توان در این دسته نام برد .

تغییر در استانداردها و آیین نامه ها

از جمله دلایل دیگر مقاوم سازی می توان به تغییر در استانداردها و آیین نامه ها اشاره کرد. با توجه به این موضوع که هنوز انسان درک کاملی از وقایع پیرامون خود ندارد ضوابط آیین نامه ها به سمت و سویی پیش می روند که یک سطح عملکرد مطلوب بر اساس تجارب و نتایج آزمایشات جدید و دقیق تر به ما بدهند . بنابراین تغییر در این آیین نامه ها بخصوص در مورد مراکز ویژه مثل بیمارستان ها و مدارس که در شرایط بحرانی بایستی در قالب یک پناهگاه به طور محسوس تری خدمات ارائه بدهند  نیاز به مقاوم سازی یا به اصطلاح بهسازی این مراکز را پر رنگ تر می کند .

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .

افزایش عمر مفید بهره برداری

از آنجا که بناهای قدیمی و فرسوده در تمامی مناطق وجود دارد، گاهی به دلایل مختلف من جمله آثار باستانی و قدیمی ، حفظ بافت فرهنگی مناطقی خاص ، مسایل بهره برداری و یا مالی نیاز به مقاوم سازی این بنا ها در جهت افزایش عمر آنها می شود . لذا مقاوم سازی صرفا محدود به بناهای قدیمی در این دسته نشده و می تواند در جهت کنترل خستگی مصالح سازه های جدید هم کاربرد داشته باشد .

تغییر کاربری سازه

از جمله موارد که نیاز به مقاوم سازی دارد تغییر در کاربری سازه می باشد . بدین منظور که ساختمانی با ضوابط آیین نامه ای مثلا مسکونی طراحی شده و اکنون کاربری آن از مسکونی به اداری تغییر یافته است یا سازه ای مسکونی طراحی شده است و اکنون کاربری آن از مسکونی به آموزشی تغییر یافته است . لذا با توجه به اینکه بارهای مرده و زنده در این مراکز تغییر یافته است باستی ارزیابی و طراحی جدید بر اساس آیین نامه های مربوط به نوع کاربری صورت گرفته و مقاوم سازی یا بهسازی انجام گردد .

افزایش طبقات و بار وارده

مورد دیگر در بحث مقاوم سازی ، مقاوم سازی سازه بدلیل افزایش طبقه و یا افزایش بار می باشد . در مورد ساختمان هایی که برای طبقه ای خاص تعریف و طراحی شده اند در صورت افزایش طبقه نیاز به طراحی جدید و مقاوم سازی آن سازه می باشد . همچنین در مورد سازه هایی که برای کاربری خاصی تعریف شده اند و اکنون نصب تجهیزات خاص همچون تجهیزات پزشکی ، تاسیساتی ، گاوصندوق ، انبار وسایل و .... سبب افزایش بار مرده آن ها به بیش از مقدار طراحی شده است مقاوم سازی آن سازه یا فضا یا عضو سازه ای لازم و حیاتی می باشد .

برای مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه ی اجرا و استعلام قیمت با کارشناسان ما از طریق شماره 09372335529 در ارتباط باشید .